รายละเอียด

 

 

วิธีการดำเนินงาน
ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
>>เอกสารแนบ<<

การนัดรับเสื้อและเลข BIB 

สำหรับนักวิ่งที่ขึ้นสถานะ ชำระเงินแล้ว จะดำเนินการนัดรับเสื้อและเลขวิ่งติดอก

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-19.00

 ณ อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย เยอรมันขอนแก่น มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สิ่งที่ต้องยื่นในวันนัดรับเสื้อ

  • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
  • รูปสลิปที่โอน(สำหรับกรณีที่ผิดผลาดของระบบ)

การรับแทน : ให้นำหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการมอบหมายให้รับแทนเช่นสำเนาบัตรผู้ให้รับแทน และบัตรประชาชนผู้รับแทน+เบอร์โทรผู้รับแทน